duminică, 29 ianuarie 2012

Acte necesare pentru acordare cetatenie romana, taxe acordare cetatenie romana

Acte necesare pentru acordare cetatenie romana, taxe acordare cetatenie


ACTE SI TAXE NECESARE PENTRU DEPUNERE CERERE DE ACORDARE CETATENIE ROMANA
(art. 8 din Legea nr.21/1991)
Programari pentru consultanta juridica in acest domeniu la tel.: 0730-284.224

ACTE NECESARE

1. PASAPORT in copie legalizata sau “conform cu originalul”;
2. PERMIS de sedere permanenta pentru cetateni straini in copie legalizata sau “conform cu originalul”;
3. HOTARAREA prin care s-a stabilit domiciliul in Romania in copie legalizata eliberata de Oficiul Roman pentru Imigrari;
4. ADEVERINTA din care sa rezulte domiciliul legal in Romania de cel putin 8 ani, sau, in cazul in care este casatorit cu un cetatean roman, de cel putin 5 ani de la data casatoriei-eliberata de Oficiul Roman pentru Imigrari;
5. DECLARATIE personala autentificata la notar din care sa rezulte ca “in prezent nu intreprinde sin u sprijina actiuni impotriva ordinii de drept, ori a sigurantei nationale si nici in trecut nu a desfasurat asemenea activitati”;
6. CERTIFICAT DE NASTERE in copie legalizata si traducere in limba romana, legalizata;
7. CERTIFICAT DE CASATORIE in copie legalizata;
8. DOVADA cetateniei romane a sotului/sotiei (actul de identitate in copie legalizata);
9. CERTIFICATE DE NASTERE ale minorilor in copii legalizate;
10. ACORDUL parintilor privind dobandirea cetateniei romane pentru copii dat prin declaratie autentificata la notar;
11. CONSIMTAMANTUL minorului care a implinit varsta de 14 ani pentru dobandirea cetateniei romane dat prin declaratie autentificata la notar si in prezenta unui parinte;
12. CAZIER JUDICIAR din Romania;
13. CAZIER JUDICIAR din strainatate in original si cu traducere in limba romana, legalizata la notar;
14. DOVADA locuintei in copie lagalizata prin una din urmatoarele variante:
a) contract de inchiriere inregistrat la Administratia Financiara in copie legalizata si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza;
b) contract de vanzare-cumparare in copie legalizata si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza;
c) contract de comodat in copie legalizata si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza;
d) declaratie autentificata la notar de luare in spatiu si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza.
15. DOVADA mijloacelor legale pentru o existenta decenta in Romania, in conditiile stabilite de legislatia perivind regimul strainilor (dupa caz);
a) venituri din activitati comerciale-Actul Constitutiv al societatii comerciale in copie legalizata; CUI in fotocopie; bilant contabil de la sfarsitul anului precedent, inregistrat la Administratia Financiara; hotararea AGA de repartizare a dividendelor sau respective procesul verbal al asociatului unic; dovada incasarii dividendelor cuvenite; dovada achitarii impozitului pe dividendele incasate; certificate constatator de la Registrul Comertului pentru societatea comerciala; certificate de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice de la sediul societatii comerciale privind plata impozitelor si taxelor catre stat.
b) contract individual de munca cu viza Inspectoratului Teritorial de Munca in copie legalizata , precum si adeverinta din care sa rezulte salariul lunar net.
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor-declaratia de venit global privind obtinerea de venituri din cedarea folosintei bunurilor; certificate de atestare fiscala pentru personae fizice.
d) talon de pensie sau alte dovezi.


TAXE

1. TAXA CONSULARA-187,5 lei se plateste la CEC sau la Trezoreria Statului in contul nr. 203301028609468;
2. TAXA INREGISTRARE CERERE-3 lei se plateste la CEC sau la Trezoreria Statului in contul nr. 203301028609468;
3. TAXA DE PUBLICARE IN MONITORUL OFICIAL-90 lei se plateste in conturile: IBAN: RO55RNCB0082006711100001, BCR SA-SUC.UNIREA si IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531, Directia de trezorerie si contabilitate publica a Municipiului Bucuresti, CIF RO427282. Plata taxei se poate face si la sediul Monitorului Oficial din Bucuresti, sos. Panduri nr.1, bl.P33, parter, sector 5.
4. TIMBRU JUDICIAR de 1,5 lei se cumpara de la Posta.IMPORTANT

• Toate actele se depun in dosar cu sina;
• Toate taxele se platesc inainte de depunerea cererii;
• Cererile incomplete nu se primesc;
• Datele de stare civila din documentele depuse trebuie sa corespunda cu cele din certificatul de nastere;
• Actele intocmite in strainatate trebuie sa poarte apostila aplicata de autoritatea desemnata de statul emitent, conform Conventiei adoptata la Haga la 05.10.1961, ori sa fie supralegalizate;
• In cazul in care sunt intocmite de agentii diplomatici sau consulari ai Romaniei nu este necesara apostila ori supralegalizarea.

Pentru oferta completa de servicii accesati si alte sectiuni ale site-ului nostru infiintare firma.com iar pentru a solicita o oferta de pret va rugam sa ne contactati.

Nota: Informatiile cuprinse in aceasta pagina sunt oferite cu titlu informativ si pot sa nu contina ultimele reglementari in domeniu. Pentru informatii de ultima ora accesati paginile web ale autoritatilor competente.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu