vineri, 2 martie 2012

Acte necesare pentru succesiunea notariala

Acte  necesare pentru succesiunea notariala

Intotdeauna, indiferent de tipul mostenirii, deschiderea acesteia are loc la decesul unei persoane .

Astfel, la cerere, notarul public va elibera un certificat de mostenitor legal sau testamentar, prin care persoanele interesate isi stabilesc calitatea de succesor (si tipul acesteia), relaizandu-se in acelasi timp si un inventar clar al bunurilor defunctului. Fara exceptie, cererea pentru deschiderea succesiunii se depune numai la unul dintre notarii publici de la locul unde se afla ultimul domiciliu al persoanei decedate.

Mostenitorii sunt obligati ca in termen de 6 luni de la decesul autorului lor, sa isi manifeste expres (ori tacit) acceptarea succesiunii sau renuntarea la ea. Nerespectarea acestui termen atrage sanctiunea decaderii din dreptul de a mai exercita dreptul de optiune succesorala, iar persoana devine straina de succesiune.

Acceptarea este expresa atunci cand se face prin declaratie in fata notarului public sau tacita daca succesorul efectueaza acte de dispozitie din care sa reiasa faptul ca a acceptat mostenirea . Un astfel de act este spre exemplu vanzarea unui bun mostenit, intrucat este un act de dispozitie pe care o persoana il poate face numai in legatura cu bunurile proprii. In acelasi termen se face si declaratia expresa prin care succesorul renunta la mostenire. Succesorii datoreaza taxe succesorale si timbru judiciar la bugetul statului si onorariul notarului public.

Atunci cand mostenitorii au cunostinta sau motive sa creada ca datoriile succesiunii sunt mai mari decat ceea ce a lasat defunctul ca bunuri, se recomanda acceptarea mostenirii sub beneficiu de inventar, caz in care succesorii vor raspunde pentru datoriile mostenirii numai in limita a ceea ce au dobandit.

Actele necesare pentru deschiderea mostenirii in cadrul procedurii notariale

1. Cererea . Procedura succesorala se deschide, dupa caz, la cererea oricarei persoane interesate, a procurorului, precum ti a secretarului consiliului local al localitatii in raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu . Cererea va cuprinde: data decesului si ultimul domiciliu al defunctului; numele, prenumele si domiciliul succesibililor, bunurile succesorale si eventualele datorii ale defunctului; daca cererea se introduce de secretarul consiliului local, se va mentiona si valoarea de impozitare a bunurilor ce compun masa succesorala.

2. Actele de stare civila: certificatul de deces al autorului, certificatul de nastere al succesorilor, si, dupa caz, certificatul de casatorie.

3. Actele de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile ale defunctului si adeverinta (certificat) de rol, fiscal sau agricol eliberata de Primarie (administratia financiara) referitoare la bunurile imobile ale defunctului.

4. Martor(i), in completarea probelor privind existenta mostenitorilor si a bunurilor succesorale.

5. Pentru cei ce nu pot lua parte personal la dezbateri se va prezenta procura succesorala de reprezentare in forma autentica.

6. Pentru succesibilii incapabili (minori, interzisi judecatoresti si alienati mintal), se va numi prin dispozitia primarului un curator special (in lipsa unui tutore neinteresat in succesiune).

7. Testament (autentic sau olograf), daca defunctul a lasat.

Acte  necesare pentru succesiunea notariala

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu