duminică, 29 ianuarie 2012

Acte necesare pentru acordare cetatenie romana, taxe acordare cetatenie romana

Acte necesare pentru acordare cetatenie romana, taxe acordare cetatenie


ACTE SI TAXE NECESARE PENTRU DEPUNERE CERERE DE ACORDARE CETATENIE ROMANA
(art. 8 din Legea nr.21/1991)
Programari pentru consultanta juridica in acest domeniu la tel.: 0730-284.224

ACTE NECESARE

1. PASAPORT in copie legalizata sau “conform cu originalul”;
2. PERMIS de sedere permanenta pentru cetateni straini in copie legalizata sau “conform cu originalul”;
3. HOTARAREA prin care s-a stabilit domiciliul in Romania in copie legalizata eliberata de Oficiul Roman pentru Imigrari;
4. ADEVERINTA din care sa rezulte domiciliul legal in Romania de cel putin 8 ani, sau, in cazul in care este casatorit cu un cetatean roman, de cel putin 5 ani de la data casatoriei-eliberata de Oficiul Roman pentru Imigrari;
5. DECLARATIE personala autentificata la notar din care sa rezulte ca “in prezent nu intreprinde sin u sprijina actiuni impotriva ordinii de drept, ori a sigurantei nationale si nici in trecut nu a desfasurat asemenea activitati”;
6. CERTIFICAT DE NASTERE in copie legalizata si traducere in limba romana, legalizata;
7. CERTIFICAT DE CASATORIE in copie legalizata;
8. DOVADA cetateniei romane a sotului/sotiei (actul de identitate in copie legalizata);
9. CERTIFICATE DE NASTERE ale minorilor in copii legalizate;
10. ACORDUL parintilor privind dobandirea cetateniei romane pentru copii dat prin declaratie autentificata la notar;
11. CONSIMTAMANTUL minorului care a implinit varsta de 14 ani pentru dobandirea cetateniei romane dat prin declaratie autentificata la notar si in prezenta unui parinte;
12. CAZIER JUDICIAR din Romania;
13. CAZIER JUDICIAR din strainatate in original si cu traducere in limba romana, legalizata la notar;
14. DOVADA locuintei in copie lagalizata prin una din urmatoarele variante:
a) contract de inchiriere inregistrat la Administratia Financiara in copie legalizata si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza;
b) contract de vanzare-cumparare in copie legalizata si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza;
c) contract de comodat in copie legalizata si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza;
d) declaratie autentificata la notar de luare in spatiu si extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul in cauza.
15. DOVADA mijloacelor legale pentru o existenta decenta in Romania, in conditiile stabilite de legislatia perivind regimul strainilor (dupa caz);
a) venituri din activitati comerciale-Actul Constitutiv al societatii comerciale in copie legalizata; CUI in fotocopie; bilant contabil de la sfarsitul anului precedent, inregistrat la Administratia Financiara; hotararea AGA de repartizare a dividendelor sau respective procesul verbal al asociatului unic; dovada incasarii dividendelor cuvenite; dovada achitarii impozitului pe dividendele incasate; certificate constatator de la Registrul Comertului pentru societatea comerciala; certificate de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice de la sediul societatii comerciale privind plata impozitelor si taxelor catre stat.
b) contract individual de munca cu viza Inspectoratului Teritorial de Munca in copie legalizata , precum si adeverinta din care sa rezulte salariul lunar net.
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor-declaratia de venit global privind obtinerea de venituri din cedarea folosintei bunurilor; certificate de atestare fiscala pentru personae fizice.
d) talon de pensie sau alte dovezi.


TAXE

1. TAXA CONSULARA-187,5 lei se plateste la CEC sau la Trezoreria Statului in contul nr. 203301028609468;
2. TAXA INREGISTRARE CERERE-3 lei se plateste la CEC sau la Trezoreria Statului in contul nr. 203301028609468;
3. TAXA DE PUBLICARE IN MONITORUL OFICIAL-90 lei se plateste in conturile: IBAN: RO55RNCB0082006711100001, BCR SA-SUC.UNIREA si IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531, Directia de trezorerie si contabilitate publica a Municipiului Bucuresti, CIF RO427282. Plata taxei se poate face si la sediul Monitorului Oficial din Bucuresti, sos. Panduri nr.1, bl.P33, parter, sector 5.
4. TIMBRU JUDICIAR de 1,5 lei se cumpara de la Posta.IMPORTANT

• Toate actele se depun in dosar cu sina;
• Toate taxele se platesc inainte de depunerea cererii;
• Cererile incomplete nu se primesc;
• Datele de stare civila din documentele depuse trebuie sa corespunda cu cele din certificatul de nastere;
• Actele intocmite in strainatate trebuie sa poarte apostila aplicata de autoritatea desemnata de statul emitent, conform Conventiei adoptata la Haga la 05.10.1961, ori sa fie supralegalizate;
• In cazul in care sunt intocmite de agentii diplomatici sau consulari ai Romaniei nu este necesara apostila ori supralegalizarea.

Pentru oferta completa de servicii accesati si alte sectiuni ale site-ului nostru infiintare firma.com iar pentru a solicita o oferta de pret va rugam sa ne contactati.

Nota: Informatiile cuprinse in aceasta pagina sunt oferite cu titlu informativ si pot sa nu contina ultimele reglementari in domeniu. Pentru informatii de ultima ora accesati paginile web ale autoritatilor competente.

duminică, 1 ianuarie 2012

Acte necesare pentru obtinerea indemnizatiei de crestere a copilului si a stimulentului

ndemnizatia pentru cresterea copilului reprezinta singura sursa de venit a parintelui care sta acasa pentru a creste copilul mic, pana la varsta de 1 an sau 2 ani (3 ani in cazul copilului cu handicap).
Afla toate informatiile de care ai nevoie pentru a obtine aceasta indemnizatie, precum si stimulentul de crestere a copilului: actele necesare pentru dosar, cand trebuie sa le depui, cine poate fi beneficiarul indemnizatiei si in cat timp vei primi banii!
1. Indemnizatia pentru cresterea copilului

Actele necesare pentru obtinerea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului pana la varsta de 1 an, 2 ani sau 3 ani in cazul copilului cu handicap, in valoare de 75% din media veniturilor nete realizate in ultimul an anterior nasterii copilului:
 • cerere tip
 • actul de identitate al solicitantului – (copie si original);
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul (copie si original), hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau de incredintare a adoptiei, hotararea judecatoreasca sau hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului in regim de urgenta (copie si original);
 • certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006 (copie si original);
 • certificat de casatorie (copie si original);
 • livret de familie;
 • adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca persoana indreptatita: a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului, nivelul lunar al acestora, prima si ultima zi de concediu de maternitate, data implinirii celor 42 de zile reprezentand concediul de lauzie, prima zi de concediu de cresterea copilului;
Sau: dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut  copilul si/sau dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului precum si copia deciziei de impunere eliberate de autoritatile competente;
Sau:  dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri neimpozabile;sau  - dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul asociatilor unici;dovada eliberata de autoritatile sau angajatori din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului (in cazul salariatelor – decizie de suspendare a activitatii);
Sau: adeverinta studii/diploma de absolvire, in cazul persoanele care au urmat sau urmeaza o forma de invatamant universitar, postuniversitar sau liceal;
 • dosar cu sina din carton (coperti intregi);
 • pentru plata in cont bancar – extras de cont,  deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST si ING pe numele solicitantului;
 • alte acte solicitate dupa caz.
Cine beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului pana la varsta de 1 an sau 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap):
 • persoanele care in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale* supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal si care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului pana la 1 an sau 2 ani (3 ani in cazul copilului cu handicap);
*prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se intelege:  venituri din salarii, din activitati independente si din activitati agricole.
Cele 12 luni pot fi constituite si din perioade in care persoana indreptatita:
 • si-a insotit sotul in misiune permanenta in strainatate;
 • a beneficiat de indemnizatie de somaj;
 • a beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
 • a realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii (conform Legii nr.19/2001);
 • a beneficiat de indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2/3 ani;
 • a beneficiat de pensia de invaliditate;
 • a beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare/perfectionare profesionala din initiative/cu acordul angajatorului;
 • a urmat sau urmeaza cursurile de zi ale invatamantului universitar postuniversitar sau liceal organizat potrivit legii;
 • se afla in perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a invatamantului universitar cu examen de diploma/licenta
 • alte situatii prevazute de OUG nr.148/2005 modificata sau OUG nr.111/2010.
De indemnizatie/stimulent beneficiaza optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului. Sau, dupa caz, persoana care a adoptat copilul, care are copilul in plasament sau plasament in regim de urgenta, sau care a fost numit tutore (in situatia acestora din urma se are in vedere indeplinirea conditiilor timp de 12 luni anterior adoptiei, plasamentului, tutelei dupa caz).
Indemnizatia se acorda daca solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
 1. este cetatean roman, strain sau apatrid;
 2. are, conform legii, domiciliul/resedinta pe teritoriul Romaniei;
 3. locuieste impreuna cu copilul.
Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, in situatia in care aceasta se solicita pentru prima data, se face astfel:
 • indemnizatia se acorda incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului, indiferent de persoana indreptatita care solicita dreptul, daca dosarul este depus in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
 • incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
 • incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
 • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute mai sus (fara compensatii retroactive).
2. Stimulent pentru cresterea copilului
A. Stimulentul lunar pentru cresterea copilului pana la 2 ani – 100 lei/luna
Persoanele care au dreptul la indemnizatie crestere copil nascut inainte de 1 ianuarie 2011, pana la 2 ani, si se intorc la munca inainte de aceasta data, au dreptul la un stimulent lunar pentru cresterea copilului, in cuantum de 100 lei/luna pana la varsta de 2 ani a copilului (3 ani pentru copilul cu handicap).
B. Stimulentul de insertie in cuantum de 500 lei luna pana la varsta de 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap)
Persoanele care au dreptul la indemnizatie crestere copil nascut dupa 1 ianuarie 2011, au optat pentru concediul si indemnizatia pana la 1 an, si se intorc la munca inainte de aceasta data, au dreptul la un stimulent de insertie, in cuantum de 500 lei/luna pana la varsta de 2 ani a copilului. (3 ani pentru copilul cu handicap).
Acte necesare stimulent crestere copil:
 • cerere tip
 • C.I. ale ambilor parinti (copie si original);
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul (copie si original); hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau de incredintare a adoptiei, hotararea judecatoreasca sau hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului in regim de urgenta (copie si original);
 • certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006 (copie si original);
 • livret familie (copie si original);
 • adeverinta tip eliberata de angajator, din care sa rezulte ca persoana indreptatita: a beneficiat de concediu de maternitate (pre si postnatal), (sa se precizeze perioada), a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului(nu intereseaza cuantumul acestora); realizeaza venituri in prezent, cu precizarea datei (zi/luna/an) de reluare a activitatii;
 • dosar cu sina din carton (coperti intregi);
 • pentru plata in cont bancar – extras de cont, deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST si ING pe numele solicitantului.
Cererile pentru indemnizatie sau stimulent crestere copil se depun la D.G.A.S.P.C. din orasul sau sectorul in care locuiti, care transmite cererea si actele depuse Agentiei pentru Prestatii Sociale spre solutionare.
Agentia pentru Prestatii Sociale solutioneaza cererea, prin decizie de aprobare sau respingere a acesteia si efectueaza plata indemnizatiei pentru cererile aprobate. Prima plata se face in termen de aproximativ 2 – 2.5 luni de la depunerea dosarului.