luni, 25 aprilie 2011

Acte necesare la deces, inregistrarea decesului:


Acte necesare la deces, inregistrarea decesului:

-certificatul constatator de deces;
-actul de identitate al decedatului (carte de identitate, buletin, adeverinţă);
-certificatul de naştere şi de căsătorie;
-livretul militar pentru bărbaţii care nu au împlinit vârsta de 60 de ani.
La înregistrarea decesului se va prezenta o rudă de gradul I (soţ, soţie, părinţi, copii), cu actul de identitate.
Înregistrarea deceselor care au o cauză naturală se face în termen de 3 zile, iar decesele care au o cauza violentă în termen de 24 de ore, cu avizul procuraturii.
Nerespectarea acestui termen se pedepseşte conform legii.
În caz de moarte violentă, pe lângă actele menţionate mai sus, declarantul va prezenta:
-certificatul medical constatator de deces eliberat de Institutul medico-legal;
-dovada pentru aprobare eliberată de parchet sau poliţie. În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu