luni, 25 aprilie 2011

Acte necesare pentru permisul de conducere

preschimbare permis de conducere - acte necesare       
           
 • act de identitate solicitant + copie xerox;
 •          
 • vechiul permis de conducere cu viza sau fisa medicala (daca permisul de conducere este expirat);
 •          
 • fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru in spatiul destinat;
 •          
 • chitanta reprezentand contravaloarea permisului de conducere achitata la orice unitate CEC sau BCR - 46,50 lei;
 •          
 • copie legalizata a actului din care rezulta schimbarea numelui (daca este cazul);
 •          
 • fotografie tip noul permis.
 •        
    NOTA:    Actele pentru preschimbarea permisului de conducere se depun si la  biroul de evidenta informatizata a persoanei pe raza caruia titularul  isi are domiciliul.
   acte necesare in cazul pierderii sau furtului permisului de conducere   
       
 • act de identitate solicitant + copie xerox;
 •      
 • fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru in spatiul destinat;
 •      
 • titularul permisului de conducere trebuie sa declare pierderea,  furtul sau distrugerea acestui document autoritatii emitente, in cel  mult 48 de ore de la constatare si sa solicite publicarea in Monitorul  Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si eliberarea unui nou  permis de conducere;
 •      
 • fisa medicala (daca permisul de conducere este mai vechi de 1 an);
 •      
 • chitanta reprezentand contravaloarea permisului de conducere achitata la orice unitate CEC sau BCR - 46,50 lei;
 •      
 • fotografie tip.
 •    
    Titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care isi  stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania, sunt obligati sa  solicite autoritatii competente preschimbarea acestora, in termen 90 de  zile, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.
    Posesorii permiselor de conducere obtinute in alte state, care nu  pot fi preschimbate in conditiile prevazute la aliniatul precedent, pot  sustine examen pentru obtinerea permisului de conducere, fara  efectuarea cursurilor de pregatire teoretica si practica.
  
 

dosar examen pentru permis de conducere - acte necesare   
       
 • copia actului de identitate;
 •      
 • fisa de scolarizare;
 •      
 • copia permisului de conducere in cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii si/sau subcategorii;
 •      
 • cerere tip, semnata de candidat;
 •      
 • chitanta reprezentand contravaloarea permisului de conducere achitata la orice unitate CEC sau BCR - 46,50 lei;
 •    
    NOTA:    Examenele au loc in fiecare zi lucratoare a saptamanii, lunea,  miercurea si vinerea in Piatra-Neamt, iar martea si joia la Roman.
    Candidatii declarati "RESPINS" se pot prezenta la ghiseu in vederea  reprogramarii pentru sustinerea unui nou examen dupa 15 zile.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu