luni, 25 aprilie 2011

Acte necesare pentru Persoana Fizica, PF, Persoana Fizica Independenta si Asociatii Familiale


Acte necesare pentru Persoana Fizica, PF, Persoana Fizica Independenta si Asociatii Familiale:

- cerere-tip; în cazul asociatiei familiale trebuie sa contina semnaturile tuturor membrilor asociatiei, original si o copie xerox;
- cerere pentru rezervarea denumirii la oficiul registrului comertului;
-cerere pentru eliberarea cazierului fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecarui membru al asociatiei familiale, în original.
- copii de pe actele de identitate, (3exemplare);
-certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru fiecare membru al asociatiei familiale, prin care se atesta ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitara;
- declaratia-tip pe propria raspundere ca îndeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor, precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata;
-copii de pe documentele care dovedesc pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, pentru desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizarea.
-dosar plic
Pentru activitatile care se desfasoara la un punct de lucru fix se vor depune si urmatoarele documente:
- dovada de folosinta asupra spatiului respectiv (extras CF, contract de închiriere etc.);
- schita spatiului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu