luni, 25 aprilie 2011

Acte necesare pentru firma, infintare SRL


Acte necesare pentru firma, infintare SRL:
- Cerere (formular O.R.C.).
- Rezervarea denumirii firmei ( la nivel de judet sau la nivel de tara).
-Act constitutiv (autentificat de avocat sau notar) care trebuie sa contina obligatoriu, conform art. 7 din L 31/16.11.1990 republicata: a) datele de identificare ale asociatilor; b) forma, denumirea si sediul social; c) obiectul de activitate al societatii cu precizarea domeniului si a activitatii principale; d) capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii - la SRL se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau; e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat - daca au fost desemnati cenzorii sau auditorul financiar,se vor include si datele acestora de identificare; f) partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi; g) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - atunci cand se infiinteaza odata cu societatea sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara daca se are in vedere o atare infiintare; h) durata societatii; i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
-Cazierul fiscal al fiecaruia dintre asociati sau administratori (se obtine automat de catre Camera de Comert)
- Contractul de proprietate, de inchiriere sau subinchiriere, de asociere in participatiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, de uz, uzufruct ( doar unul dintre ele este necesar bineinteles).
- Acordul asociatiei de proprietari sau locatari, in caz ca acesta se impune.
-Acordul vecinilor ( riverani sau mai exact cei de pe verticala si orizontala cu spatiul dumneavoastra) in caz ca acesta se impune.
-Copie Buletin Identitate (B.I.), Carte de Identitate ( C.I.) sau Pasaport asociati si administratori.
-Specimen de semnatura al administratorului / administratorilor firmei.
-Declaratii pe proprie raspundere ca pot indeplini calitatea respectiva ale asociatului / asociatilor sau administratorului / administratorilor autentificate ( sau date in fata referentului ORC).
-Procura data de asociati sau de catre asociatul majoritar persoanei insarcinate sa depuna dosarul la sediul Oficiului Registrului Comertului - autentificata ( spre exemplu imputernicire avocatiala).
-Dovada depunerii capitalului social (recipisa) la o banca aleasa de catre asociatii firmei.
-Declaratie (formular O.R.C.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu ).
-Vectorul Fiscal - Anexa 1 care de obicei este atasata cererii de inmatriculare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu