luni, 25 aprilie 2011

Acte necesare pentru inmatricularea unui vehicul:

Acte necesare pentru inmatricularea unui vehicul:


   
 1. cererea solicitantului, care cuprinde si declaratia acestuia, pe  proprie raspundere cu privire la modul de intrare in proprietatea sa a  vehiculului;
 2.  
 3. fisa de inmatriculare, semnata, dupa caz, de actualul si de fostul  proprietar, cu vizele care atesta plata taxei pentru mijloacele  mecanice de transport si avand completate casetele A, B si C in cazul  primei inmatriculari in Romania, ori cu casetele A, B, C, D si E in  cazul in care vehiculul a mai fost inmatriculat in tara.   
         Fisa de inmatriculare trebuie sa fie completata astfel:     
  • caseta A se completeaza de catre proprietar dupa caseta A, pagina 2 a cartii de identitate;
  •      
  • caseta  B se completeaza de catre proprietar: rubricile 2-4 si 6-8, in cazul  persoanei fizice, sau rubricile 2, 5, 6 si 8, in cazul persoanei  juridice;
  •      
  • caseta C se completeaza de catre organul  financiar pe raza caruia proprietarul isi are domiciliul sau sediul, in  urma platii de catre proprietar a impozitului anual asupra mijloacelor  de transport;
  •      
  • caseta D se completeaza de catre vechiul  proprietar, in cazul in care vehiculul a mai fost inmatriculat in  Romania (inclusiv temporar);
  •      
  • caseta E se completeaza de  catre organul financiar pe raza caruia fostul detinator isi are  domiciliul sau sediul, in cazul in care vehiculul a mai fost  inmatriculat in Romania.
  •    
      In cazul in care  proprietarul este persoana juridica, viza organului financiar in caseta  C atesta plata doar a impozitului asupra mijloacelor de transport. In  acest caz, pe langa viza organului financiar din caseta C, proprietarul  persoana juridica trebuie sa prezinte o chitanta de plata a primei de  asigurare prin efectul legii.
   
 4.  
 5. cartea de identitate a vehiculului, prevazuta cu elementele de  secretizare aplicate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" (necesita  carte de indentitate sau delegatie + acte firma [cod fiscal,  stampila...], factura, carte identitate autoturism in original + copie,  75.000 lei taxa de secretizare), original si copie;
 6.  
 7. actul de proprietate al autovehiculului sau remorcii, original si copie;
 8.  
 9. actul de identitate al solicitantului, original si copie;
 10.  
 11. dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, in termenul de  valabilitate, cu exceptia autovehiculelor noi, aflate la prima  inmatriculare;
 12.  
 13. copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila,  ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe  teritoriul Romaniei;
 14.  
 15. dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import definitiv  (pentru inmatricularea permanenta) sau temporar (pentru inmatricularea  temporara), in cazul autovehiculelor si al remorcilor dobandite din  strainatate;
 16.  
 17. dovada de plata a taxei de inmatriculare (456.000 lei - CEC, trezorerie);
 18.  
 19. dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare achitata la orice unitate CEC sau BCR (290.000 lei);
 20.  
 21. contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare:   
          
  • Numere preferentiale 490.000 Lei
  •      
  • Numere normale (la rand) 240.000 Lei
  •      
  • Numere temporare (leasing) 240.000 Lei
  •      
  • Placa de tip A (remorca) 120.000 Lei
  •      
  • Placa de tip B 135.000 Lei (numarul pe spate este patrat - ROVER FREELANDER; NISSAN PATROL)
  •      
  • Placa de tip C (moto) 75. 000 Lei
  •      
  • Taxa pastrare numere (1 an) 100.000 Lei
  •      
  • Taxa rezervare numere (1 an) 100.000 Lei
  •      
  • Taxa atribuire numere 125.000 Lei
  •    
   
 22.  
 23. dovada de identificare a vehiculului, eliberata de Regia Autonoma  "Registrul Auto Roman", cu exceptia vehiculelor aflate la prima  inmatriculare, sau certificatul de autenticitate al vehiculului, dupa  caz. Documentele originale prevazute la lit. d) si e) se restituie pe  loc, dupa confruntarea cu copiile acestora.
In cazul autovehiculelor si remorcilor de provenienta straina care  nu sunt comercializate de agenti economici autorizati si care se  inmatriculeaza pentru prima data in Romania se solicita, in plus,  documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine, in  original.
  In cazul existentei unor indicii cu privire la falsificarea sau  contrafacerea acestor acte, se vor efectua verificari prin structurile  specializate, timp in care solicitantului i se pot atribui succesiv mai  multe autorizatii de circulatie provizorie.
  Persoana juridica care solicita o inmatriculare trebuie sa depuna, pe  langa documentele prevazute mai sus, si acte care sa ateste dobandirea  personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal.
La depunerea dosarului cu actele de inmatriculare, pe langa  contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare (daca nu le-a  achitat anterior), solicitantul achita si contravaloarea prestatiei de  atribuire a numarului de inmatriculare rezervat. Inmatricularea pentru  numarul rezervat se poate efectua numai pe numele celui care a efectuat  rezervarea, sotiei (sotului) sau a copiilor acestuia.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu