luni, 25 aprilie 2011

Acte necesare pentru concediu maternitate, indemnizatie maternitate:


Acte necesare pentru concediu maternitate, indemnizatie maternitate:

-act de identitate al solicitantului si al sotului
-certificat de nastere al copilului , certificat de casatorie sau livretul de familiei
- certificat de persoana cu handicap al copilului , dupa caz
-adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator,dupa caz, din care sa rezulte ca solicitantul a reazlizat timp de 12 luni anterioare nasterii copilului venituri profesionale supuse impozitului pe venit
-acte din care sa rezulte calitatea solicitantului ( tutela, plasament, adoptator)
- adeverinta sau dupa caz , declaratie pe proprie raspundere ca sotul solicitantului nu beneficiaza de drepturile acordate potrivit O.U.G. 148/3.11.2005
-copie - în conformitate cu originalul – dupa cererea de acordare a concediului pemtru îngrijirea copilului, depusa de solicitant la angajator si aprobata de catre acesta pentru stimulent:
actele prevazute la punctele 1,2,3,5,6 la care se adauga:
-adeverinta din care sa rezulte data reluarii activitatii
-dovada renuntarii la indemnizatie (cererea de reluare a activitatii , înregistrata si aprobata - în copie, conforma cu originalul)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu