luni, 25 aprilie 2011

Acte necesare pentru contractarea unui credit 'Prima Casa'

Acte necesare pentru contractarea unui credit 'Prima Casa'

Pentru a obtine un credit Prima Casa, solicitantul trebuie sa prezinte o serie de documente, valabile pentru fiecare banca ce acorda finantare prin Programul Prima Casa. Aceste documente sunt:
-          Declaratie pe propria raspundere , autentificata la notar, potrivit careia solicitantul nu detine in proprietate o locuinta, nici individual, nici in comun, cu sotul/sotia sau alte persoane si nu are in derulare in credit ipotecar.
-          Cerere de credit completata si semnata de catre toti participantii cu venituri
-          Documente de identitate (carte de identitate, buletin)
-          Documente de venit
-          Documente referitoare la obiectul creditului (acte de proprietate, carte funciara, actele de identitate ale actualilor proprietari ai imobilului care urmeaza sa fie achizitionat - copii)
-          Documente de justificare a aportului propriu
-          Raport de evaluare a imobilului adus in garantie, intocmit de un evaluator agreat de banca
-          Actul de identitate al solicitantului, inclusiv sot/sotie sau codebitori in original si copie
-          Certificat de casatorie - daca este cazul , in original si copie
-          Adeverinta de venit de la compania angajatoare pe baza formularului pus la dispozitie de banca (in original) - emisa cu maxim 30 zile calendaristice inaintea depunerii dosarului
-          Carte de munca -in copie , pe care sa scrie "Conform cu originalul", semnatura si stampila persoanei care semneaza, sau
-          Contractul individual de munca, inclusiv actele aditionale ale acestuia, in copie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu