luni, 25 aprilie 2011

Acte necesare pentru taximetrie, obtinerea autorizatiei pentru taxi si taximetrie:

Acte necesare pentru taximetrie, obtinerea autorizatiei pentru taxi si taximetrie:

-cerere tip
-copie de pe autorizatia eliberata pentru executarea unei activitati economice, conform Legii nr. 507/2002;
-copie de pe licenta taxi eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane din judetul de domiciliu sau resedinta;
- copie de pe licenta de executie pe vehicul pentru autovehiculul utilizat, detinut in proprietate sau cu contract de leasing, eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane;
-copie de pe atestatul de pregatire profesionala valabil;
-dovada ca taximetristul este deservit de un dispecer taxi, sub rezerva ca va prezenta, dupa obtinerea autorizatiei taxi, copie de pe contractul de deservire incheiat cu un dispecer taxi;
-recomandarea din partea Asociatiei Taximetristilor Satmareni sau a Camerei Nationale a Taximetristilor filiala Satu Mare;
- copie dupa cartea de identitate a autovehiculului;
- dovada detinerii asigurarii pentru riscurile civile la care clientii pot fi supusi în timpul transportului;
-factura de achizitionare a aparatului de taxat cu memorie fiscala.
...iar pentru operatorii de transport:
- cerere tip
-copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului al operatorului de transport ca agent economic, persoana juridica;
-copie de pe licenta de transport pentru localitatea de sediu sau a exemplarului de serviciu al acesteia pentru o filiala, sucursala sau un punct de lucru din alt judet, eliberata de catre agentia Autoritatii Rutiere Romane din judetul unde operatorul are sediul;
- lista autovehiculelor pentru care solicitantul detine licente de executie pe vehicul pentru care solicita autorizatii taxi;
- copii ale licentelor de executie pe vehicul pentru taxiurile care vor fi utilizate sub licenta de transport sau sub exemplarul de serviciu al acesteia, dupa caz, valabila pentru localitatea respectiva, numita localitate de autorizare;
-copii de pe contractele individuale de munca ale conducatorilor auto utilizati in localitatea de autorizare, angajati pe perioada nedeterminata, vizate de autoritatea publica competenta, potrivit legii;
-copii de pe atestatele profesionale ale conducatorilor auto angajati ca taximetristi. Operatorul de transport taxi trebuie sa faca dovada ca are ca angajati proprii cel putin atatia conducatori auto cate licente de executie pe vehicule detine pentru localitatea respectiva;
-dovada ca toate taxiurile sunt deservite printr-un dispecer taxi, sub rezerva ca dupa obtinerea autorizatiilor taxi va prezenta copie de pe contractul de deservire incheiat cu un dispecer taxi;
- recomandarea din partea Asociatiei Taximetristilor ………. sau a Camerei Nationale a Taximetristilor filiala ……….;
- copie dupa cartea de identitate a autovehiculului
- dovada detinerii asigurarii pentru riscurile civile la care clientii pot fi supusi în timpul transportului;
-factura de achizitionare a aparatului de taxat cu memorie fiscala.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu