marți, 26 aprilie 2011

Cum obtii certificatul de urbanism

Cum obtii certificatul de urbanism
 
Daca te-ai hotarat sa-ti construiesti o casa, este bine sa stii ca primul pas din procesul de autorizare a lucrarilor de constructii este obtinerea Certificatului de urbanism. Certificatul de Urbanism este actul prin care autoritatile iau la cunostinta despre planurile proprietarului de a dezvolta un imobil. Acesta act prevede regimul tehnic si juridic al terenului si al constructiei existente la data cererii, precum si cerinte de urbanism ce trebuie indeplinite. Certificatul de urbanism se elibereaza de catre Departamentul de Sitematizare si Amenajare a Teritoriului din cadrul primariilor dar este nevoie de mai multe documente si avize pentru obtinerea lui. Iata care sunt acestea:

 

1 Taxa de eliberare


In primul rand, trebuie sa platesti o taxa de eliberare a certificatului de urbanism, ce este calculata in functie de suprafata viitorei constructii. Valoarea taxei este stabilita de consiliul local sau judetean, dupa caz, in limitele prevazute astfel:
 • pentru o constructie de pana la 150 mp vei plati 4-5 lei/mp;
 • pentru o constructie intre 151-250 mp vei plati 5-6 lei/mp;
 • pentru o constructie intre 251- 500 mp vei plati 6-8 lei/mp;
 • pentru o constructie intre 501-750 mp vei plati 8-10 lei/mp;
 • pentru o constructie intre 751-1.000 mp vei plati 10-12 lei/mp;
 • pentru o constructie de peste 1.000 mp vei plati 12+0,01lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp.
   
Este bine sa stii ca in cazul in care vrei sa-ti construiesti o casa intr-o zona rurala, valoarea taxei este cu 50% mai mica decat in zona urbana. Totodata, in momentul in care vrei sa prelungesti valabilitatea unui certificat de urbanism, vei fi nevoit sa mai platesti 30% din valoarea taxei initiale.
Taxa se poate achita la Trezorerie sau la casieria consiliului.


2 Acte necesare


Pentru a putea obtine un certificat de urbanism sunt necesare mai multe acte:
 • cerere-tip pe care o poti ridica de la Primarie sau o poti descarca de pe Internet;
 • copii legalizate dupa titlul de proprietate;
 • fisa cadastrala, plan de incadrare in zona ( scara 1:5000 ) si plan de situatie (desen tehnic) ( scara 1:1000- 1:1500). Aceste acte sunt necesare pentru identificarea mai usoara a zonei in care va fi amplasata casa si cuprind date legate de coordonatele spatiale, dimensiuni generale ale casei, vecini, drumuri de acces si dotarile existente in regiunea respectiva. Planul este realizat de catre o firma specializata sau o persoana fizica autorizata in schimbul unui onorariu de circa 1.100 RON. Este nevoie ca planurile sa fie aprobate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, unde vei plati o taxa de 200 RON, pentru solutionare in regim normal, de 21 de zile. 
 • certificatul de Rol, ce vizeaza impozitele si taxele locale si este eliberat de Circa Financiara in baza unei cereri;
   
De asemenea, dosarul mai trebuie sa cuprinda memorii de prezentare cu descrierea generala a viitorului imobil, fotografii ale imobilului existent (daca este cazul) si actele societatii investitoare, in cazul in care solicitarea nu este facuta de o persoana fizica.


3 Restrictii prevazute in certificat


Dupa ce vei depune toatre aceste acte, in aproximativ o luna de zile, autoritatile vor elibera certificatul de urbanism. In certificat vei regasi un ansamblu de valori obligatorii de care orice proprietar si arhitect trebuie sa tina cont ulterior, pentru a putea obtine autorizatia pentru executarea constructiilor.

In Certificatul de urbanism vor fi trecute informatii legate de valoarea maxima pentru procentul de ocupare a terenului (POT). POT exprima raportul dintre suprafata construita la sol si suprafata terenului considerat, inmultit cu 100. POT-ul se stabileste si in functie de tipul de constructie si de conditiile de amplasare in teren. De exemplu, in cazul in care POT = 25%, se poate construi pe un sfert din suprafata terenului respectiv.

Uzual, procentul de ocupare a terenului specificat in Certificatul de Urbanism este de pana la 40% pentru zonele de locuit, ceea ce inseamna ca nu vei avea voie sa construiesti pe mai mult de 40% din suprafata terenului.
De asemenea, alaturi de POT, Certificatul de urbanism va fi completat de autoritati cu un Coeficient de Utilizare al Terenului (CUT), care cuprinde aspect legate de regimul de aliniere la strada, de care va trebui sa tii cont inainte de inceperea constructiei.

Totodata, in functie de zona in care va fi amplasata constructia, in certificatul de urbanism pot fi trecute aspecte legate de respectarea unor serii de restrictii, obtinerii unor documente de la diverse institutii avizate, ce vor trebui prezentate, in vederea eliberarii Autorizatiei de Constructie. De exemplu, in cazul in care vei construi casa intr-o zona centrala a orasulur vechi, vei avea nevoie de aviz de la Directia Monumentelor. Daca terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar sau aeroport, vei avea nevoie de aviz de la MapN, respectiv Autoritatea romana de aviatie.


4 Valabilitatea Certificatului de urbanism


Certificatului de urbanism este valabil pentru un interval de timp cuprins intre 6 si 24 luni de la data emiterii, in functie de complexitatea investitiei si caracteristicile urbanistice ale zonei in care se va afla imobilul.

Este bine sa stii ca termenul de valabilitate a certificatului de urbanism poate fi prelungit cu maximum 12 luni, in baza unei cereri formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, dupa care, in mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism. Odata cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, este nevoie sa achiti o noua taxa ce reprezinta 30% din valoarea taxei initiale.
Sursa foto: www.contractqs.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu