luni, 25 aprilie 2011

Acte necesare pentru eliberearea pasaportului sau la preschimbarea lui:


Acte necesare pentru eliberearea pasaportului sau la preschimbarea lui:
- cartea de identitate sau buletin de identitate - în original si copie, valabile si nedeteriorate
- actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie) - în original si copie
- taxa pasaport
- chitanta C.E.C - 64,2 RON
- chitanta C.E.C - 31,5 RON
- pasaportul detinut anterior
- cerere tipizata anexa nr.1
- dosar plic
În cazul în care se solicita si includerea minorilor pâna la 14 ani, solicitantul va depune si urmatoarele acte:
- 1 fotografie color 2,5 x 3,5 cm,sau se prezinta cu minorul pentru preluare foto,
- cerere tipizata anexa nr.4
- certificatul de nastere în original si copie
- consimtamântul celuilalt parinte - legalizat la notariat

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu